Technische omschrijving Take Off bedrijfsunits 

Grond en graafwerk
Ten behoeve van fundatie en vloer worden grond- en graafwerkzaamheden verricht, alsmede voor de invoeringen van nutsbedrijven en rioleringen. Het terrein zal zoveel mogelijk op hoogte worden gebracht met de uit de graafwerkzaamheden verkregen grond.

Betonwerk: in het werk te storten beton

De begane grondvloer uit te voeren als een geïsoleerde, in het werk te storten, gewapende betonvloer met funderingsbalken en verzwaringstroken volgens opgave constructeur. Het vloeroppervlak van de betonnen begane grondvloer wordt mechanisch afgewerkt.

In de vloer van iedere unit zijn opgenomen:

• 3 Stuks doorvoeringen t.b.v. nutsvoorzieningen;

• Aansluitpunt voor afvoerleiding rond 110 mm. t.b.v. toilet;

• 2 Hoeklijnen ter plaatse van de overheaddeur;

• Extra afvoerleiding (rond 110 mm., afgedopt) voor eventuele pantry.

Als gevolg van droog- of verhardingskrimp of invloeden van buitenaf kan de betonvloer lichte scheurvorming vertonen. Deze scheurvorming doet niets af aan de degelijkheid en constructieve veiligheid van het gebouw.


Staalconstructie
De uitvoering van de staalconstructie volgens tekeningen en berekeningen van de constructeur. Deze staalconstructie dient van voldoende stijfheid te zijn voor het kunnen uitvoeren van de in diverse units standaard aanwezige gehele of gedeeltelijke betonnen kanaalplaten verdiepingsvloer.

Ten behoeve van de te verkrijgen stabiliteit volgens NEN 1993 in de constructie zijn in de zijgevels kruisschoren en in het dak windverbanden opgenomen. De tussenkolommen en liggers van de scheidingswanden worden afgewerkt. Staalconstructie gestraald en voorzien van een kleurmenie. Daar waar nodig wordt de staalconstructie brandwerend afgewerkt.

Tussenwanden
De scheidingswanden tussen de units worden opgetrokken van 15 cm dikke gasbetonpanelen. Eventuele beschadigingen aan de scheidingswanden worden gerepareerd, waarbij verschil in kleur en structuur kan optreden.


Gevelbekleding en kozijnen
Vanaf de betonnen fundering tot dakrandhoogte geïsoleerde gevelbekleding conform geveltekeningen. 

De straatgerichte noordgevel bestaat uit een blank aluminium vliesgevel, met antraciet kader van golfplaat. De overheaddeuren vallen licht terug om ruimte te maken voor de loopdeur naar de entree/kantineruimte met trap naar de verdieping.

Aan de westgevel gaat de blank aluminium vliesgevel op de begane grond vanaf de noordgevel een stukje de hoek om, terwijl de bovenbouw bestaat antraciet grijs sandwichpaneel met golfplaat. Op de begane grond vinden we de aluminium overheaddeuren, witte hardhouten deurkozijnen met blauwe loopdeuren. Op de verdieping worden hardhouten kozijnen in de kleur wit geplaatst, inclusief te openen deel.

De gevels in de binnenstraat, zowel aan de noord- als de zuidzijde kennen dezelfde opbouw: de onderbouw bestaat uit zilvergrijze sandwichpanelen, terwijl de bovenbouw bestaat uit witte hardhouten kozijnen, deels met klepramen, in een antraciet golfplaten kader dat de volledige verdieping omsluit. In de onderbouw worden aluminium overheaddeuren opgenomen en witte hardhouten deurkozijnen met blauwe deuren.

De aan het (toekomstige) water grenzende zuidgevel bestaat uit een zilvergrijs sandwichpaneel in de onderbouw. De bovenbouw is omsloten door een antraciet golfplaten kader waarbinnen hardhouten kozijnen in de kleur wit. Een aantal units is standaard voorzien van een inpandig balkon, andere units van een zogeheten Frans balkon. Tegen meerprijs zijn deze units eventueel te ook te voorzien van een inpandig balkon (zie prijslijst).

De raamkozijnen worden bezet met dubbele beglazing. Het paneel boven de loopdeur uitvoeren in glas. Boven de overheaddeur komt een trespa reclamepaneel.

Verdiepingsvloer
Diverse units worden voorzien van een gehele of gedeeltelijke betonnen kanaalplaten verdiepingsvloer (zie prijslijst) zonder zand cement deklaag. Toegang tot de verdieping door middel van een  trap.


Dakbedekking
Op de staalconstructie worden sendzimir stalen dakplaten, met een witte interieurcoating, aangebracht. Op deze dakplaten worden isolatie EPS platen mechanisch bevestigd, R-waarde platen bedraagt R=6,0. Mechanisch aan de sendzimir dakplaten te bevestigen met zelftappende plaatschroeven en volgringen diameter 70 mm op dampremmende PE folie.

Een laag eenzijdig gebitumineerd polyestermateriaal meegeparkerd met de isolatie. Dakbedekking (A.P.P.): een laag gemodificeerd gebitumineerd bevestigd volgens brandmethode. Randafwerking: kimfixatie aanbrengen door middel van zelftappende plaatschroeven en volgringen. Het geheel afwerken met dubbele randstroken.

Het hemelwater wordt afgevoerd via hemelwaterafvoeren. Het dak wordt voorzien van een voldoende aantal spuwers. In te plakken twee dakdoorvoeren t.b.v. ontluchting en ventilatie.

Overheaddeur
De overheaddeuren van de units zijn opgebouwd uit secties van circa 60 cm hoog, welke gevuld zijn met polyurethaanschuim. Deze overheaddeuren hebben een hoogte van 3,8 meter, zijn standaard handbediend en voorzien van veerbreukbeveiliging. Overheaddeuren uitvoeren in de kleur zilvergrijs.

Loopdeur
De toegangsdeuren, bij alle bedrijfsunits in de kleur donkerblauw, worden voorzien van een brievenbus en zijn afsluitbaar door middel van een driepunt sluiting.

Interieur
Meterkast conform NEN 2768.

De bedrijfsunits zijn voorzien van een toiletruimte met toilet en fonteintje. De wanden worden uitgevoerd in kalkzandsteen vellingblokken. Toegangsdeur tot het toilet is een opdekdeur in een meranti opdekkozijn. Het plafond van de toiletruimte bestaat uit vurenregels waarop underlayment vloerplaat, afgewerkt met multiplex randafwerking.

In aanvulling op het bovenstaande worden de entreeruimtes op de begane grond van de units 1 tot en met 4, 17 en 28 nader afgewerkt met o.a. behangklare wanden, een meterkast inrichting en 2 dubbele wandcontactdozen. Het toilet wordt betegeld en voorzien van verlichting. Er wordt een dichte trap geplaatst naar de verdiepingsvloer en deze wordt standaard voorzien van vloerverwarmingsslangen en een zand cement deklaag.

Trappen
De in diverse units standaard aanwezige verdiepingsvloeren zijn toegankelijk door middel van een open trap.

Schilderwerk
Ramen, kozijnen en deuren voorzien van een laag grondverf en twee lagen dekverf. RAL-kleuren volgens aanwijzing architect.

Nutsvoorzieningen
Voor de bedrijfsunits zijn de volgende nutsvoorzieningen in de koopsom opgenomen tot de meterkast, inclusief meterbord, doch exclusief meterkastinrichting:

• Elektra tot 3 x 25 A.;
• Waterleiding.

Ten aanzien van de aanwezige aansluiting voor elektriciteit geldt dat, wanneer er geen levering wordt afgenomen bij een leverancier naar keuze, de netbeheerder het recht heeft om de aansluitingen voor rekening van de koper te verwijderen. Koper kan desgewenst ook kiezen voor een zogeheten leegstandscontract.

Er is op Bedrijventerrein Oudeland geen gas aanwezig. Er zijn verschillende mogelijkheden om uw unit duurzaam te verwarmen.

Buitenterrein, bestrating en dergelijke
Het buitenterrein wordt geheel verhard (zie tekening). Het buitenterrein wordt voorzien van de nodige parkeerplaatsen. Eigenaren van de bedrijfsunits zijn tevens mede-eigenaar van het buitenterrein. Voor onderhoud en dergelijke wordt een Vereniging van Eigenaren opgericht (zie splitsingsakte). Hoewel de verharding met de grootst mogelijke zorg wordt aangebracht is de aannemer niet verantwoordelijk voor zetting als gevolg van belasting.

De toegangsweg en de parkeerplaatsen worden bestraat met betonklinkers in een zandbed. In de bestrating zullen voor de afvoer van het hemelwater de nodige straatkolken worden aangebracht. 

Meer- en minderwerk
Het samenvoegen van meerdere units kan aanleiding geven tot minderwerk. Mogelijkheden tot meerwerk, anders dan op de prijslijst aangegeven, kunnen op maat worden aangeboden.

Van toepassing zijnde bepalingen
Voor zover niet anders is aangegeven, zijn van toepassing als waren zij letterlijk opgenomen:

• Het bouwbesluit ten tijde van de vergunningaanvraag;
• De voorschriften van de plaatselijke nutsbedrijven;
• Het ter plaatse geldende bestemmingsplan;
• Wijzigingen van de situatietekening als gevolg van overheidsvoorschriften en/of kadastrale metingen worden voorbehouden;
• Wijzigingen in materiaalkeuze of maatvoering, welke tijdens de uitvoering van het werk noodzakelijk of gewenst blijken, alsmede door de overheidsinstellingen of nutsbedrijven geëiste wijzigingen, kunnen door de aannemer worden doorgevoerd. Eventueel door de overheidsinstellingen of nutsbedrijven vereiste wijzigingen, welke een meerprijs tot gevolg hebben, worden doorberekend;
• Indien in deze omschrijving een bepaald merk is genoemd, kan de aannemer een merk van gelijkwaardige klasse/kwaliteit verwerken, indien hij dit voor de uitvoering en/of voortgang van het werk noodzakelijk of gewenst acht;
• Bij de oplevering is het gebouw bezemschoon.

 

Brochure
Downloaden

Bekijk
Alle prijzen